De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
De deputatie

De deputatie

De deputatie bestaat uit de gouverneur, de zes gedeputeerden en de provinciegriffier-secretaris. De zes gedeputeerden worden verkozen door en uit de leden van de provincieraad voor een periode van zes jaar. Het aantal gedeputeerden is in elke provincie hetzelfde en staat dus los van het inwonersaantal.

Hieronder vind je de leden van de deputatie met hun contactgegevens en bevoegdheden.

 

foto Frank Smeets

Frank Smeets

Sint-Martensstraat 6, 3910 Neerpelt

tel. 011 23 70 43

frank.smeets@limburg.be

Partij

CD&V

Functie(s)

 • gedeputeerde
 • woordvoerder deputatie

Commissie

1ste Commissie

Bevoegdheden

 • Financiën, Budget en meerjarenplanning
 • Wonen en huisvesting
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Juridische aangelegenheden
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Economie, industrieterreinen, lokale, sociale en speerpunteneconomie, innovatie
 • Voorzitter Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, ERSV en RESOC

Opleiding

Licentiaat rechten
Graduaat fiscale wetenschappen

Beroep

Advocaat

Politieke achtergrond

Lid van de provincieraad sedert 1992
Burgemeester van 1993 tot 2000
Lid van de deputatie sedert 2000-10-08

Geboortedatum

16/11/1962

foto Ludwig Vandenhove

Ludwig Vandenhove

Kommanderijstraat 3, 3800 Sint-Truiden

Partij

sp.a-Groen

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

2de Commissie

Bevoegdheden

 • Leefmilieu, natuur, waterlopen, visserij, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciedomein Nieuwenhoven
 • Veiligheid
 • PLOT
 • Organisatieontwikkeling
 • Confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen
 • Personeel en organisatie
 • Dierenwelzijn

Opleiding

Master in de Handels- en Bestuurswetenschappen

Politieke achtergrond

Lid van de gemeenteraad van 1988-01-01 tot 1994-12-31 en van 2013-01-01
Burgemeester van 1995-01-01 tot 2012-12-02
Lid van de kamer van volksvertegenwoordigers van 1999-12-02 tot 2003-05-18 en van 2007-06-28 tot 2010-05-06
Lid van de senaat van 2003-06-05 tot 2007-05-02
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

10/12/1959

foto Igor Philtjens

Igor Philtjens

Bulsstraat 28
3570 Alken

Partij

Open VLD

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

3de Commissie

Bevoegdheden

 • Toerisme en recreatie (Toerisme Limburg)
 • Onroerend erfgoed en monumentenzorg
 • Domein Bokrijk
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Ondersteuning gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten)
 • Facilitair beheer (logistiek, provinciaal patrimonium, ICT, ...)

Opleiding

Licentiaat toegepaste economische wetenschappen
Graduaat boekhouden

Politieke achtergrond

Schepen gemeente Alken van 2006 tot 2012
Voorzitter gemeenteraad Alken
Lid van de provincieraad sedert 2006-01-18
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

12/03/1975

foto Jean-Paul Peuskens

Jean-Paul Peuskens

Rondestraat 3
3950 Bocholt

Partij

sp.a-Groen

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

5de Commissie

Bevoegdheden

 • Onderwijs, vorming en educatie
 • Provinciale onderwijsinstellingen
 • Mobiliteit en verkeer/veiligheid
 • Wegenis en buurtwegen
 • Regiomarketing en Informatie en Communicatie

Opleiding

A6/A1 graduaat bedrijfsadministratie

Beroep

Bediende

Politieke achtergrond

Lid van de provincieraad sedert 2000
Lid van de gemeenteraad sedert 1991
Lid van het Vlaams Parlement van 2003 t/m 2004
Schepen van 1995 t/m 2006
Burgemeester van 2007 t/m 2010
Lid van de deputatie sedert 2011

Geboortedatum

26/11/1964

foto Inge Moors

Inge Moors

Brugstraat 41 b24
3740 Bilzen

Partij

CD&V

Functie(s)

 • gedeputeerde

Commissie

6de Commissie

Bevoegdheden

 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Plattelandsbeleid
 • Europese programma's platteland
 • Voorzitter landbouwonderzoekscentra vzw PIBO Campus Tongeren, vzw PVL Bocholt en pcfruit vzw
 • Internationale samenwerking, stichting Euregio Maas-Rijn en euregionale contacten
 • Europese programma's (EFRO-Vlaanderen, Interreg, Euregio Maas-Rijn en Grensregio Vlaanderen-Nederland)

Opleiding

Licentiaat Handels- en Consulaire Wetenschappen

Beroep

Gedeputeerde

Politieke achtergrond

Lid van de gemeenteraad van 2000 tot 2006
Lid van de provincieraad van 2000 tot 2006
Schepen van 2006 tot 2012
Lid van de deputatie sedert 2012-12-03

Geboortedatum

21/08/1968

foto -

Partij

Geen

Functiebeschrijvingen lopende provinciale vacatures
naar het online platform Limburg in cijfers
Adressenbestand

Nieuws

maandag, 05 november 2018
Provincieraad
Blijf op de hoogte van de recentste provinciale ontwikkelingen en woon de provincieraadszitting van 21 november bij. De zitting start om 17 uur in de provincieraadzaal van het...
maandag, 03 september 2018
Campagnebeeld van Een hart voor Limburg
Geeft jouw project extra kansen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen? Vraag dan voor 19 september 2018  projectsteun aan! Streekfonds ”Een Hart voor Limburg” bouwt al ruim tien jaar mee aan de...
vrijdag, 31 augustus 2018
Open Monumentendag - 9 september 2018
2018 is niet alleen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Op zondag 9 september 2018 wordt ook voor de 30ste keer Open Monumentendag georganiseerd. In heel Vlaanderen zetten meer...