De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Licht op groen voor uitbreiding vakantiepark Goolderheide in Bocholt

woensdag, 21 februari 2018

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) ligt vanavond aan de provincieraad de definitieve goedkeuring voor van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Goolderheide. Hierdoor kan het familie- en vakantiepark Goolderheide uitbreiden en zich verder verankeren in Limburg.

Het vakantiedomein Goolderheide is vooral in het noordoosten van onze provincie Limburg een bekend begrip. Het park is vandaag meer dan 25 ha groot met een zone voor dagrecreatie waarin o.m. 3 zwembaden en  een recreatieplas (zwem-, roei- en visvijver) met  strand gelegen zijn. Verder zijn er ook 3 speeltuinen en meerdere sport- en spelfaciliteiten aanwezig. In het verblijfsgedeelte van het park zijn meer dan 887 kampeerplaatsen voorzien. Het aanbod varieert van verhuurtenten, trekkershutten, seizoensplaatsen tot 627 vaste jaarplaatsen voor caravans.

Gedeputeerde Inge Moors (CD&V): ”Goolderheide wil uitbreiden. Dit PRUP biedt mogelijkheden voor bijkomende faciliteiten: een motel van 36 tot 60 eenheden, 200 bungalows en een overdekt zwembadcomplex. Om in te spelen op het zakentoerisme worden vergaderruimten voorzien. Omdat de beschikbare ruimte te klein is, voorzien we via dit PRUP een uitbreiding van het recreatiedomein met 10 ha.”

Het plan werd voorlopig vastgesteld in de provincieraad van 21 juni 2017 Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden drie bezwaarschriften ontvangen en kleine aanpassingen geformuleerd.

Gedeputeerde Inge Moors: ”Na goedkeuring van het PRUP kunnen de noodzakelijke bouwvergunningen worden aangevraagd om de uitbreiding van Goolderheide te realiseren. Concreet betekent dit dat bosgebied herbestemd wordt tot recreatiegebied. Het bosgebied is eigendom van Goolderheide. Het verlies aan bos wordt planologische gecompenseerd ten zuidwesten van het vakantiepark waar enkele percelen gelegen tussen het huidig vakantiepark en de bossen rondom de jeugdbeweging worden herbestemd naar bosgebied. Er is ook een oplossing uitgewerkt voor de zonevreemde parking, die gelegen is tegenover het vakantiepark: het landbouwgebied dat door de parking ingenomen wordt, wordt elders gecompenseerd.”

Uitvoering SALK

De uitbreiding van Goolderheide is één van de acties die voortvloeien uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) (juli 2013). “Goolderheide is een belangrijke speler met een grote en directe impact op de werkgelegenheid in Noord-Limburg. De uitbreiding van het vakantiepark kan zorgen voor bijkomende jobs in de regio en versterkt onze vrijetijdseconomie.” besluit gedeputeerde Inge Moors.