De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincieraad zet licht op groen voor uitbreiding bedrijventerrein "Opglabbeek" met 31 ha

woensdag, 20 december 2017

De provincieraad keurde vanavond het plan voor de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Opglabbeek definitief goed. Hiermee is het planningsproces afgerond en kan het bestaande bedrijventerrein met 31ha uitgebreid worden. Binnen deze nieuwe oppervlakte wordt ook ruimte voorzien voor een nieuw lokaal bedrijventerrein van 5,5ha.

Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening: “Het bedrijventerrein in Opglabbeek is één van de belangrijke industriezones in onze provincie. Het terrein werd in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) aangeduid als één van de terreinen waarop uitbreiding noodzakelijk was. Via dit nieuwe bedrijventerrein creëren we een uitbreidingsmogelijkheid van netto 25ha. Op deze oppervlakte kunnen ongeveer 50 nieuwe bedrijven terecht.”

Het bedrijventerrein Opglabbeek is een regionaal bedrijventerrein en dient vooral om grotere bedrijven te huisvesten. Het Provinciale Ruimtelijk Uitvoerginsplan voorziet ook een zone voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein. Dit zogenaamde overdrukgebied bedraagt ca. 5,5 ha, inclusief groene buffer.

Flexibele stedenbouwkundige regels

“Volgens de oude definitie dient een regionaal bedrijventerrein, zoals Opglabbeek, vooral voor de vestiging van grotere bedrijven. De minimale bedrijfsoppervlakte bedraagt dan minstens 0,5 ha. Omdat er tegenwoordig steeds meer vraag is naar kleinere kavels en omdat we bewuster omgaan met onze ruimtelijke mogelijkheden, voorzien we flexibelere stedenbouwkundige voorschriften. Zo kunnen we de kaveluitgifte beter afstemmen op werkelijke marktvraag en zijn we niet meer verplicht een minimale kavelgrootte (0,5 ha) te hanteren. Het nieuwe PRUP geeft ook mogelijkheden voor het groeperen van kleinere bedrijven met ondersteunende, complementaire of dienstverlenende functies zodat ze samen diensten kunnen uitbouwen en aanbieden”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Beheersreglement en beheerscomité

In uitvoering van het PRUP moet ook een beheersreglement worden opgemaakt. Via dit regelement wordt het uitgiftebeleid en de werking van het beheerscomité vastgelegd.

Gedeputeerde Inge Moors: “Om een kwalitatieve ontwikkeling te garanderen, verplichten we de oprichting van een beheerscomité. Dit beheerscomité stuurt de ontwikkeling en de inrichting van het nieuwe gebied aan en staat in voor de toewijzing van de bedrijfspercelen aan bedrijven. In het op te richten beheerscomité zetelen zowel de gemeente, de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Het comité kan ook aangevuld worden met andere partners, zoals bijvoorbeeld het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het beheerscomité zal kandidaat-bedrijven screenen en de stedenbouwkundige-, tewerkstellings- en businessplannen evalueren. Het beheerscomité adviseert het gemeentebestuur bij elk ontwikkelingsinitiatief over de toewijzing van de bedrijfspercelen. Ook private initiatieven vallen onder dit reglement. Zo kunnen we samen met de gemeente en de betrokken ondernemers sturen naar de beste en meest duurzame ontwikkeling van het terrein.”

Onteigening en ontwikkeling

Gedeputeerde Inge Moors: “Om de realisatie van het plan mogelijk te maken wordt een onteigeningsplan voorzien waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) zal optreden als onteigende instantie. POM Limburg zal in samenwerking met de gemeente de verdere ontwikkeling aansturen.“