De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Nieuws uit de Provincieraad: provinciaal aandeel onroerende voorheffing daalt

vrijdag, 24 november 2017

De provincieraad stemde vandaag de belastingreglementen voor 2018.

De provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest werden teruggebracht van 400 naar 214,52 als gevolg van de beperking van de taakstelling van de provincies in de persoonsgebonden aangelegenheden vanaf 2018.. 
De ontvangst voor de provincie vanuit de onroerende voorheffing werd nu geraamd op 64,8 miljoen

Het tarief van de algemene provinciebelasting gezinnen blijft behouden op 35 euro, dit is hetzelfde als in 2017 (sinds 1992 ongewijzigd).  Deze belasting is verschuldigd door alle gezinshoofden die op 1 januari van het betreffende aanslagjaar een domicilie in Limburg hebben.  Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of een leefloon betalen een sociaal tarief van 17,5 euro. 
De ontvangst uit de personenbelasting wordt voor 2018 geraamd op 11,3 miljoen.

Ook de algemene provinciebelasting voor bedrijven wijzigt niet in 2018.  De tarieven blijven gehandhaafd op het niveau van 2017. 
Het basistarief bedraagt 62 euro en loopt op in functie van de aard van het bedrijf, de gebruikte oppervlakte en het al dan niet bebouwd zijn van die oppervlakte.  
De ontvangst uit de bedrijvenbelasting wordt geraamd op 8,3 miljoen voor 2018.

Het belastingreglement algemene provinciebelasting gezinnen en algemene provinciebelasting bedrijven voorziet in de mogelijkheid om in de toekomst via een platform de aanslagbiljetten digitaal te versturen en de betaling online te innen. Belastingplichtigen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen dit in 2018 te kennen geven.
Vanaf 2019 zullen ze dan hun aanslagbiljet digitaal ontvangen. Dit zal via de aanslagbiljetten 2018 aangekondigd worden.

Tevens werd het budget 2018 goedgekeurd.
Exploitatiebudget: 189.687.766 euro
Investeringen: 29.500.113 euro

De belastingen worden niet verhoogd. Het provinciaal aandeel in de onroerende voorheffing daalt.