De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincie Limburg vraagt aanpassingen regelgeving roofvogels en uilen aan de gemeenten

woensdag, 22 november 2017

De laatste jaren wint de roofvogelhouderij aan populariteit. Tegelijk stijgt echter het aantal klachten inzake het dierenwelzijn van deze dieren enorm.

Tamme roofvogels die ontsnappen kunnen moeilijk zelf jagen omwille van touwen en riemen aan de poten, verhongeren of vallen huisdieren of kippen of konijnen aan. Bovendien ontbreekt het de houder van deze dieren vaak aan de nodige expertise waardoor het vaker fout dan goed loopt.

Roofvogelshows als entertainment nemen helaas ook toe. Dit soort shows brengen deze dieren in een omgeving waar ze absoluut niet thuishoren. En deze vorm van entertainment brengt gevaren met zich mee voor de openbare orde en veiligheid. Het gaat om wilde dieren, die hongerig worden gehouden om kunstjes uit te voeren, die onvoorspelbaar zijn en niet altijd voldoende onder controle kunnen worden gehouden.

“De regelgeving omtrent het houden en opvoeren van roofvogels is nog steeds erg beperkt waardoor misbruik en wantoestanden te vaak voorkomen” zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove. “Vermits ik als gedeputeerde vanuit de provincie Limburg sterk inzet op de bevoegdheid Dierenwelzijn, richt ik deze week een schrijven aan de Limburgse gemeenten waarin gesuggereerd wordt om onderstaand modelreglement in hun gemeentelijke regelgeving in te schrijven in afwachting van een Vlaamse reglementering.”

Modelreglement

Roofvogels en uilen
Het is verboden om op locaties met een openbaar karakter in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen, of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Dit verbod is niet van toepassing op vrijlatingen van wilde roofvogels of uilen na revalidatie door de erkende Vogelcentra voor Vogels en Wilde dieren (VOC’s).

“Uiteraard respecteer ik de autonome beslissing van de gemeentebesturen. Desalniettemin hoop ik dat zoveel mogelijk gemeenten bereid zijn hun regelgeving vrijwillig aan te passen in het voordeel van deze dieren, en als preventie in het kader van de veiligheid van hun inwoners”, aldus Ludwig Vandenhove.