De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Limburgse actoren zetten in op Natuur en Gezondheid

woensdag, 08 november 2017

Onder de noemer Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt willen Happy Aging, de UHasselt, de Regionale Landschappen en de provincie Limburg alle Limburgse relevante actoren uit verschillende domeinen (milieu en natuur, gezondheid, toerisme, economie, mobiliteit, ruimtelijke planning, …) samenbrengen om te onderzoeken welke opportuniteiten en projecten er kunnen opgezet worden die de gezondheid van onze samenleving kunnen verbeteren. Hoe kunnen we samen de Limburgse natuur op een positieve manier inzetten voor onze gezondheid, zowel preventief als curatief?

“Het doel is om tot een groot actieplan te komen rond Natuur en Gezondheid in Limburg en zo Limburg op de kaart te zetten als de regio waar je moet zijn als je preventief of curatief wil inzetten op jouw gezondheid”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Op dinsdag 21 november 2017 brengen we alvast alle relevante actoren samen, inventariseren we verder welke initiatieven er al bestaan en peilen we naar nieuwe engagementen rond dit thema.”

Eind 2016 klopten vertegenwoordigers van de Limburgse Regionale Landschappen en Happy Aging op de deur van de provincie Limburg. Er volgden enkele interessante brainstormsessies met verschillende actoren van de UHasselt, de provincie Limburg, Greenville, ….
September 2017 heeft de provincie Limburg een projectcoördinator aangeduid die verbindend zal werken tussen alle actoren en samen met de actoren zal zorgen dat we onze gezamenlijke doelstellingen waarmaken en interessante projecten kunnen uitrollen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Natuur en Gezondheid is een zeer breed thema. Heel wat beleidsdomeinen kunnen een rol spelen: toerisme specifiek voor zorgtoerisme, ruimtelijke planning i.vm. groene en blauwe gordels in woonkernen, mobiliteit i.v.m. trage wegen, …. Het Agentschap voor Natuur en Bos liet een onderzoek uitvoeren dat de baten van groen in kaart brengt. Conclusie was dat groen mensen gezonder maakt, sociale contacten bevordert, toeristen en investeerders lokt, …Uit een Nederlandse studie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie blijkt dat natuur dichter bij de burger brengen, een jaarlijkse besparing voor de gezondsheidszorg betekent van meer dan 200 euro per inwoner per jaar! Investeren in natuur is goed voor de gezondheid, iets wat mensen direct aanbelangt, maar natuurlijk ook goed voor de natuur. Win – win – win.”

Onze natuur is een grote troef voor de gezondheid

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Limburg heeft heel veel groen. We beschouwen dit niet langer als een nadeel, maar wel als een grote troef! Op 21 november 2017 brengen we alle relevante actoren samen, inventariseren we verder welke initiatieven er al bestaan en peilen we naar nieuwe engagementen rond dit thema. Doel is om tot een groot actieplan te komen rond Natuur en Gezondheid in Limburg en zo Limburg op de kaart te zetten als de regio waar je moet zijn als je preventief of curatief wil inzetten op jouw gezondheid.”